Regulamin

Ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej korzystać mogą pracownicy naukowi, nauczyciele oraz studenci.

W celu zapisania się do Biblioteki należy wypełnić KARTĘ WPISOWĄ czytelnika i przedłożyć ją u bibliotekarza wraz z dowodem osobistym, ważną legitymacją studencką oraz indeksem.
 

Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczający zobowiazany jest do posiadania przy sobie KARTY BIBLIOTECZNEJ.
 2. Alumni WSD DL mogą posiadać do 15 wypożyczonych książek. 
  Inni czytelnicy mogą posiadać do 5 wypożyczonych książek.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu książki (30 dni od daty wypożyczenia). Czytelnik ma możliwość samodzielnego dwukrotnego prolongowania terminu zwrotu książki o 14 dni każdorazowo.
  Po przekroczeniu terminu zwrotu książki naliczane są kary pieniężne.
 4. Aby wypożyczyć książkę należy:
  • - wejść na internetową stronę Biblioteki (zakładka: Katalogi);
  • - wybrać książkę i złożyć zamówienie;
  • - odebrać książkę w wyznaczonym terminie.
Ewidencja czytelników uaktualniana jest z początkiem każdego roku akademickiego.
 

Regulamin czytelni

 1. Czytelnia dostępna jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
 2. Do korzystania z czytelni uprawnia KARTA BIBLIOTECZNA lub inny dokument stwierdzający tożsamość, który należy złożyć u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Osoby korzystające z czytelni obowiązuje zakaz wnoszenia do sali czytelnianej wierzchnich okryc, teczek, plecaków oraz torebek.
 4. Należy wpisać się do KSIĘGI ODWIEDZIN znajdującej się na biurku dyżurnego bibliotekarza oraz zachować ciszę.
 5. Czasopisma i książki z magazynów zamawia się składając u dyżurnego bibliotekarza czytelnie wypełniony REWERS.
 6. Jednocześnie można zamówić do 5 roczników czasopism lub 5 pozycji książkowych.
 7. Księgozbiór podręczny oraz czasopisma znajdujące się w czytelni nie podlegają wypożyczeniu.
 8. Czytelnicy mogą zamówić wykonanie odbitek kserograficznych, przestrzegając przy tymREGULAMINU KORZYSTANIA Z KSERO.

Regulamin korzystania z ksero

 1. Z usług kserograficznych mogą korzystać wyłącznie studenci naszych uczelni.
 2. Odbitki kserograficzne wykonywane są na bieżąco przez pracownika biblioteki.
 3. W celu wykonania odbitek kserograficznych materiałów znajdujących się w czytelni należy wypełnić odpowiedni REWERS i złozyż go wraz z daną pozycją książkową lub czasopismem u dyżurnego bibliotekarza.
 4. Odbitki wykonywane są tylko w formacie A4. Materiały o formacie większym będą pomniejszane. Nie wykonuje się odbitek w formacie A3 z czasopism oprawionych.
 5. Odbiór odbitek kserograficznych odbywa się w WYPOŻYCZALNI.