Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ IM. JANA PAWŁA II WSD DL

 

I


W 2005 roku Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przyznało placówce środki finansowe w wysokości 38 740,00 PLN (umowa nr: 37/R/DBB/2005 z dn. 24.05.2005) na zadania z zakresu działalności bibliotek, tj. przeprowadzenie prac konserwacyjnych zbioru starodruków: dezynfekcji, konserwacji profilaktycznej oraz inwentaryzacji konserwatorskiej. W ramach tego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone szczegółowe czynności związane z: 1. badaniem stopnia skażenia, wilgotności oraz temperatury powietrza i z analizą otrzymanych wyników; 2. przygotowaniem, transportem i dezynfekcją zakażonych woluminów książek; 3. oceną stanu zachowania księgozbioru; 4. oczyszczeniem książek z nalotów pleśni, brudu i kurzu (dezynfekcja pasywna): profilaktyczna konserwacja opraw książek; wykonanie zabezpieczeń w postaci pudeł ochronnych dla najbardziej zniszczonych woluminów.

Faza projektu: Zrealizowany.
 

 

II


W 2007 roku biblioteka otrzymała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 19 500,00 PLN (umowa nr: 734/DWB/P/2007 z dn. 26.06.2007) na zadania z zakresu działalności bibliotek, tj. 1. katalogowanie starych druków; 2. katalogowanie książek polskich wydanych przed 1939 rokiem oraz książek obcojęzycznych wydanych po 1945 roku. W ramach tego projektu zostały: 1. skatalogowane stare druki w liczbie 720 rekordów. 2. skatalogowane polskie książki wydane przed 1939 rokiem w liczbie 1 800 oraz 1 580 książek obcojęzycznych wydanych po 1945 roku. W sumie opracowano 3 380 rekordów.

Faza projektu: Zrealizowany.
 

 

III

W latach 2007-2008 biblioteka otrzymała na podstawie umowy z Fundacją Polska Miedź w Lubinie (umowa nr: 086(300)/FPM/2007) darowiznę w wysokości 10 000,00 PLN. W ramach tego przedsięwzięcia został skatalogowany zbiór liczący 3 350 woluminów książek obcojęzycznych wydanych przed 1945 rokiem.

Faza projektu: Zrealizowany.